TOBULUMAS

      

                             Tobulumas - Chill out & KillŽMONIJOS TENDENCIJA Į TOBULUMĄ

Pirmiausiai norėčiau paakcentuoti tai, kad žmonijos tendencija į tobulumą, per dešimtmečius išryškėja tik materialios sistemos kontekste. Pasaulis tobulėja mokslo – išradimų šakose ir kitose materinės sferos srityse. Tokio tobulėjimo, kaip dvasiniame kontekste, galima teigti kad nėra, kuris yra pagrindas žmogui, jo gyvenime, jo amžinybės laviravime. Žvelgiant iš astrologijos mokslo, tai žemė perėjo į vandenio erą, kuo pasėkoje daugiau pradėjo gimti indigo žmonių. Tokiu atveju teigiu, kad kažkiek žmonija tobulėja ir dvasinėje srityje. Tačiau šis procesas yra labai ilgas laiko atžvilgiu, todėl nėra ryškios tendencijos į dvasinį žmonijos tobulumą.

Žmogaus tendencija į tobulumą yra kažkiek apribojama, dvasiniame pasaulyje, per paties žmogaus karmą. Aiškiau paaiškinus, tai, žmogaus karminė grandis neleidžia žmogui būti tobulam, aukštame sąmonės lygmenyje, nes nuo žmoniškosios karmos, priklauso visa to žmogaus asmeninė gyvenimiškoji pasaulėžiūra. Tokia situacija yra žemo sąmoningumo žmonėms. Aukšto sąmoningumo žmonės, skirtingai nei žemo, progresuoja į tobulybę per karminę savo sritį. Išvadoje, žemo sąmoningumo lygio žmonės net nesuvokia tai, kad jiems reikalinga tobulėti, nesuvokia tobulumo prasmės ir svarbos, todėl jie neprogresuoja į tobulumą. Šio sąmoningumo žmonėms yra būtina formuoti teisingas ir tinkamas pasaulėžiūras į gyvenimą. Tai privalo daryti aukštesnės sąmonės žmonių grandis. Pasaulyje yra įžvelgiama tai, kad žemo sąmoningumo žmonės, patenka į tam tikrų sferų valdžią, užima vadovaujančias pareigas. Tai yra labai blogai, nes tokiu atveju, pasaulis niekados netobulės, jei bus ir toliau tokia padėtis. Išties, pasaulis yra labai margas, jame yra visko ir teigti, kad jame yra labai blogai, negalima. Pasaulyje egzistuoja daugybė visokių situacijų, tai yra ir labai gerų ir labai blogų. Jame egzistuoja įvairios žmonijos žmonių grandys, kuriose yra labai aukšto sąmoningumo žmonių tarpusavio bendravimai. Jei jų nėra mus supančioje aplinkoje, tai nereiškia, kad tokių žmonių bendravimų išvys nėra. Žmonijoje tobulumo pagrindas ir yra, žmonių tarpusavio santykių tinkamas ir teisingas ryšys materialioje sferoje. Manau, kad siekiant tobulumo žmonėms, jiems reikia pradėti tai daryti nuo savęs, nuo savos šeimos, nuo žmogų supančios artimiausios aplinkos. Tik tobulumas šeimoje, tinkamai paruošia gyvenimui jaunąją žmonijos kartą – vaikus. Vaikai yra žmonijos pakaitalas, kuris ir nulems visą pasaulio egzistencinę – kokybinę ateities padėtį.

Kalbant plačiau apie žmonijos tendenciją į tobulumą, norėčiau skaitytojui paaiškinti tai, kad be dvasinio tobulumo, niekados žmogus nebus tobulas materijos egzistencinėje srityje, jos sąmonėje. Kaip šiame leidinyje esu minėjęs, tai po 40 metų, žmonija bus tobulesnė ir dvasinėje sferoje, nes yra įžvelgiamas indigo žmonių gausėjimas žemėje. Jų gausa pakeis pasaulį, jo egzistencinę sąmonę. Manau, kad indigo genijai su laiku tobulai ištobulins visą žemės planetos egzistencinę būklę. Jie įneš visose žemiškose srityse naują tobulą mastymą, tiek kultūroje, tiek materialinėse ir dvasinėse vertybėse.

Pagarbiai; su meile, INDIGO - Vidmantas -

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !