PGRINDINIS GYVENIMO DĖSNIS - MEILĖ


                                                          Meilė - Wikiquote  PAGRINDINIS GYVENIMO DĖSNIS :


Pagrindinis gyvenimo dėsnis slypi žmogaus meilėje viskam. Tik tyra širdimi mylint Dievą įmanoma apie jį sužinoti dvasiniu keliu. Be tyros meilės galimas tik aklas Juo tikėjimas, o meilėje Jis pats žmogui atsiskleidžia, gal ne kiekvienam žmogui jis atsiskleidžia dėl tam tikrų priežasčių, tačiau, reikalinga Jį mylėti kiekvienam žmogui.

Meilėje atsiskleidžia ir kitas žmogus Jį mylint, tas atsiskleidimas vyksta telepatiniu - dvasiniu ryšiu, o parodžius didžiulę meilę mirusiam žmogui, įmanomas pasiekti su juo kontaktas t. y su jo siela - dvasia.
Su meile auga žmogaus sąmoningumas ir žmogus pasiekęs aukštus dažnius sugeba atskirti tiesą nuo melo, nes tas žmogus gali jausti kito žmogaus dvasinę sielos būklę ir pan.

Pasirašo : DIEVAS ! 
MEILĖ 

Psichologinis straipsnis „ MEILĖ “ !
Tekstą rašė : INDIGO žmogus - Vidmantas Grinčiukas –

Laba Diena Mylimi žmonės !

Ar mes žinome kas yra MEILĖ (?) ... Meilė yra nuostabus pasakiškas jausmas kitam objektui, tai gali būti kitas žmogus, Tėvynė, gamta, pasaulis, DIEVAS ir pan., objektų gali būti labai daug, todėl visų išvardinti yra neįmanoma. Pasaulis yra sukurtas meilės pagrindu, nes be meilės jis suirtų, todėl, kur nėra meilės pasaulyje vyrauja visokios absoliutinės blogybės ir skausmas. Sakoma, kodėl toks blogas pasaulis ?, todėl, kad nemokame tinkamai mylėti, todėl ir blogas pasaulis ! Šiaip pasaulyje egzistuoja žmonių meilė, tačiau savanaudė. Mes mylime jei matome naudą, o jei naudos nematome tai ir nemylime. KODĖL DIEVAS PASAULĮ MYLI NESAVANAUDE MEILE ?, todėl, kad virš sąmone pralenkia žmonijos protus ir yra tobulybės Šaltinis. Ar mes žmonės galime mylėti taip, kaip myli DIEVAS, be asmeninės naudos ? AIŠKU, KAD GALIME, tačiau esame per daug durni tokiam aspekto reiškiniui. Pasaulyje egzistuoja INDIGO žmonės, kurie pagal DIEVĄ myli nesavanaudiškai, tačiau kiek pasaulyje yra tikrų INDIGO žmonių (?). Jei mokėtume mylėti taip, kaip pasaulį myli Dievas ar INDIGO, gyventume tobulybės rojuje ... Kodėl tokie durni žmonės ? nusiteikią vien kariauti ir statyti priešpriešos sienas kitam asmeniui. Su tokia pasaulėžiūra jie prilygsta gyvulio protui. Visiems laikams reikėtų žmonijai įsidėmėti, kad žmogus nėra vien kūnas ir vien dėl kūno gyventi negalima, juk tai formuojasi pragaras ne tik žemėje, bet ir žmogaus amžinybėje ! Dievas yra meilės šaltinis ir mylinčiam žmogui formuoja protu nesuvokiamus rojus, tačiau žmonės ant tiek durni yra, kad atmeta rojus ir pasirenka "pragarus". Kokį mes pasaulį susikuriame, tokiame ir gyvename !

Kiek suprantu žmonėms per kūno poreikius atšąla meilė viskam, tačiau reikėtų nepamiršti, kad žmogaus kūnas tėra tik įrankis žmogui gyventi ir tobulėti, jis nėra žmogui gyvenimo pagrindas. Kas savo kūną laiko gyvenimo pagrindu tas su laiku pražūsta, jei dar žemėje galutinai nepražūsta, tai kitame DIEVO pasaulyje pražūsta absoliučiai - visiškai, nes žmogaus siela būna susiformavusi kūno poreikiams, ir kai nelieka kūno, tokia siela neša labai dideles kančias amžinybės procese.

MYLĖKITE IR BŪKITE MYLIMI !

Pagarbiai : Kristaus LOGAS – INDIGO Vidmantas

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !