KURKIME VIENINGĄ PLANETĄ

DIEVAS ABSOLIUTAS :

KURKIME VIENINGĄ PLANETĄ !                                           
Žemė neteko savo antrojo miniatiūrinio mėnulio

Mylimi ir brangūs skaitytojai, kurkime vieningą planetą, paremtą tobulu gėriu - meilės ir dorovės, moralės, tolerancijos kryptyse. Pasaulyje pagrinde dominuoja DEMOKRATIJA, o Demokratinėje sistemoje yra labai palanku kurti vienybės pamatus. Griaukime kapitalizmo ir karo pasaulėžiūras, naikinkime savanaudiškumo šaknis. Savanaudiškumas atsispindi žmogiškajame egoizme, tad dirbkime su savu EGO. Ego pas žmogų turi būti pasvertas su savu sąžiningumu. Mažiau žiūrėkime į materiją (daiktus), nes ne viskas yra nuperkama už pinigus. Mes už pinigus perkame viską ko reikia ir siekiame pinigų, tačiau negalime nusipirkti dvasinio pasaulio ir meilės, o be meilės labai blogai jaučiamės, jaučiamės blogai ir be dvasinio kapitalo.

Gerbiami Šalių Prezidentai, vienykime Pasaulį į vientisumą ! Juk kažkada tai turi baigtis karinė sąmonė. Jūs mano pasaulėžiūroje esate, kaip pakankamai neišsivystę, su karo sistemine pasaulėžiūra. Žmogus kariavo prieš 100 metų ir tebekariauja dėl žemių, dėl savų principų. Mano nuomone beždžionė greičiau evoliucionuoja nei žmogus. Pasaulio valstybėse reikėtų performuoti visą žmonijos logiką. Ieškokite gerų psichologų ir kurkite tobulą žmonijos sąmonę.

Mylimi ir brangūs žmonės, gyvename laisvame pasaulyje, Demokratinėje valdymo sistemoje ir Demokratijos šaknys yra labai tinkamos kurti nuostabų pasaulį be melo, be aferų, be nusikaltimų, be juodos netinkamos pasaulėžiūros bei filosofijos. Tam reikalingos Šalių – Valstybių pastangos. Iškyla klausimas, kaip žmonėms pakeisti mastymą į šviesos ir darnos kryptis. Čia galiu pasakyti, kad per vieną dieną žmogus neįgauna sąmoningumo, reikalinga Valstybėms dirbti su žmonėmis psichologijos mokslais. Pirmiausiai Šalių Vadovai turėtų to siekti ir į tai dėtis visas pastangas. Tad žmonės, rinkime tinkamą valdžią, kuri šiais klausimais domėtųsi ir šiuos klausimus spręstų.

Gerbiami žmonės, mes peržengėme 2000 metus ir atėjo nauja era, INDIGO žmonių era (Vandenio era), tad įsidėmėkite visiems laikams, kad visam žmonijos „mėšlui“ ateina pabaiga. Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Dabar pasaulyje egzistuoja dar krikščionybės pamatai - žuvų amžiaus liekanos, bet žinokite žmonės, kad žmonija po truputį juda sąmoningumo keliu, kaip ir pasaulio technologijos.


Pasirašo : INDIGO Vidmantas G -7. Kristus.


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !