INDIGO ŽMOGAUS KONSTITUCIJA

                                                                   

                                                                    Indigo vaikai – naujos kartos žmonių sielos pakeis pasaulį – Anomalija.lt INDIGO VIDMANTAS GRINČIUKAS :                              


2011 m. kovo 19 d. ·
INDIGO žmogaus versija

( valstybingumas )

INDIGO - LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

( Kristologija )
( Projektas )

Projektinės eigos Projekto Dokumentinė medžiaga
Dokumentas ; 1. Straipsnis ( 1/4 punktai ) ....

" LIETUVIŲ TAUTA " , - tinkamos reikalingos ( pageidaujamos ) Valstybėje sampratos

skirta ( info )
( info ) - Prezidentūrai ( Prezidentui )

1. Lietuvių Tauta , tai Lietuvos žmonių bendrija - sąjunga , susieta žmonių papročiais, Jų sukurtomis taisyklėmis ir išmintimi.

2. - Prieš daugelį amžių sukūrusi LIETUVOS VALSTYBĘ ;
Istorija - Praeitis, ( Remiantis istorija - praeitimi Jų turimomis žiniomis, kurti MODERNIĄ VALSTYBĘ, paremtą IDEALIU SĄŽININGUMU , aukšta samprata, meile, teisingumu. Vystyti laisvos ir TEISINGOS demokratijos principus ir žinias.

3. - Jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOMIS;
TEISINIS PAMATAS ( Griežtai draudžiama kartoti praeities klaidų ir netikslumų tai suprantant. TEISINIS PAMATAS tūri būti paremtas MODERNIOS ir TEISINGOS Valstybės principais ir kriterijais.

4. Šimtmečiais ginusi savo laisvę ir nepriklausomybę ;
Žodžio " LAISVĖ " reikšmė Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai. ( SIEKTI TINKAMŲ IR TEISINGŲ SAMPRATŲ gerovės linkme Tautoje, Valstybėje ir kiekviename žmoguje individualiai ).

5. išsaugojusi savo dvasią gimtąją kalbą, raštą ir papročius;
( ATEITIES LAIKE TOBULINTI TAUTOS DVASIĄ. )

6. Įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje;
" Laisvo gyvenimo " sampratos. ( Siekti tinkamų ir reikalingų sampratų kiekviename žmoguje individualiai ).
Kūryba - į tai turi turėti teisę kiekvienas žmogus.

7. Nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje;
( Žodžio " nepriklausomybė " sampratos, - siekti tinkamų ir teisingų sampratų ).

8. Puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę;
( TAUTINĖ SANTARVĖ ) - visada laikytis šio punkto ir jo nepažeidinėti.

Draudžiama pažeidinėti konstituciją.

Pasirašo; Vidmantas ( erdvės paranormalių reiškinių psichologas ).

Paruošto - ( sukoreguoto) dokumento data;
2011 m. kovas 25 d. 11:32

" LIETUVOS VALSTYBĖ " , - Tinkamas, Reikalingas ( Pageidaujamas ) Lietuvos Šaliai APIBRĖŽIMAS - ( sąvoka samprata )

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - prezidentui.

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidente, norėčiau, kad ;

Jūsų Valdžios institucija siektų tautoje - Valstybėje - Šalyje teisingo - reikalingo supratimo, kas yra " Lietuvos valstybė ".

LIETUVOS VALSTYBĖ, tai Lietuvos šalies struktūra;
Nepriklausoma Demokratinė Respublika, sukurta Tautos, turinti teritoriją, KONSTITUCINĘ santvarką, valdžią.

Valdžia;

1. Lietuvos Respublikos Prezidentūra - Prezidentas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
3. Lietuvos Respublikos seimas.
4. Lietuvos Respublikos Teismas.

Pasirašo; Vidmantas ( Indigo žmogus )

Paruošto ( sukoreguoto ) dokumento data;
2011 m. balandis 5 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas KONSTITUCIJOS ( 1. Straipsnis 1;2 Punktai )

Kam : ( info ) Lietuvos Respublikos prezidentūrai - Prezidentui.

1. Straipsnis
LIETUVOS VALSTYBĖ Yra Nepriklausoma demokratinė Respublika.

1. ( P. )
Pagal žinomą žemės planetos ( Pasaulio ) žmonijos raidą, žmonijos sąvokas - sampratas - žinias - išmintį, žodžių junginio " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " Terminologiją ( Termino logika ) nėra ir NEGALI BŪTI strategijos ( strateginio plano - strateginės sistemos ) Vystymuisi VISOS ( bendrame kontekste ) Šalies - ( Valstybės - Tautos ) perspektyvos TOBULĖJIMUI, jo sisteminių programų vystymuisi. be TOBULĖJIMO sisteminių programų, ( Tauta - Valstybė ) Šalis neturi galimybės ( kelio ) į progresiją, kuri laike išvysto sistemą pasibaigiančią SISTEMINĖJE TOBULYBĖJE ( Rojuje ).

Pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS Tinkamai nesukoreguotą 1. Straipsnį , suminėje išvadoje ;

1. Šalis - ( Valstybė - tauta ) pajėgi ( tegali pasiekti tik puikius ekonominius rodiklius.
2. Laviruoti tarp ŽMONIJAI ŽINOMŲ situacijų, kuriose neišvengiamai egzistuoja skausmo - nevilties - ašarų progresas.

2. ( P. )
Remiantis 1. ( P. ) pateikta išsamia informacija, BŪTINA Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1. straipsnio Turinyje ir Turinio sąvokose - sampratose atlikti koregavimą ( Koregavimo projektinius darbus atlieku aš ( Vidmantas ).

DOKUMENTINĖ MEDŽIAGA SUKURTA - ( suprojektuota);
2011 m. kovas 31 d. 20:01

Paruošto - ( sukoreguoto ) dokumento data;
2011 m. balandis 6 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS Dokumentas

KONSTITUCIJOS 1. Straipsnis ( 1. straipsnio 3. Punkto 1 - Dalis - 1 / 4 )

Kam: ( info ) Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - Prezidentui.

3. ( P. )
Lietuvos Valstybė Nepriklausoma Demokratinė Respublika ;

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai ;

3. ( P. ) - (1 - D. - 1 ) - DEMOKRATIJA,
- Konstatuoja ( reiškia ) valdymo formą , kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme. ( Lygybė ir laisvė Demokratijai svarbios savybės ).

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 2 ) - Remiantis ( atsižvelgiant ) į konstatuojamą valdymo formos struktūrinę reikšmę, pagal
ištirtą ir žinomą bendrą ( visapusišką ), filosofinę išvadą;
ŠALIES VALDYMO SISTEMA tūri trukumų - netikslumų, neturinti GALIMYBĖS PROGRESE į tinkamą - teisingą ateities formacija Šalyje. paremta VIEN žmonių, kaip asmenybių ( daugiskaitos sampratos kontekste) kompetencija, kuri nepajėgi, -- neturinti galimybės sukurti ir suformuoti tinkamą - teisingą ateities formacijos progresą Šalyje.

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 3 ) - Remiantis 3. ( P. ) - ( 1 - D. -2 ) išsamia informacija, BŪTINA 3. ( P. ) - ( 1 - D. - 1 ) skirsnyje, suformuoti papildymą, apibrėžiantį tikslų žodžio " DEMOKRATIJA " struktūrą - apibrėžimą.

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 4 ) - Struktūrinis apibrėžimas " DEMOKRATIJA " :

DEMOKRATIJA , tai VALDYMO FORMA, kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti ŠALIES VALDYME .
( lygybė ir laisvė demokratijai svarbios savybės ).

Valdymo formos struktūra paremta ;
Teisinga sistema apibrėžianti tinkamą valdžios sisteminį STRUKTŪROS PAMATĄ, Progresijoje paremtą TOBULA - subalansuota VALDŽIOJE sistemine valdžios struktūra.

DOKUMENTINĖ Medžiaga ( sukurta - suprojektuota ) ;
Nuo 1969 m. rugpjūtis 17 d. ---- Vidmantas ---- iki ------ 2011 m. Balandis 17 d.

Pasirašo ; - Vidmantas - ( Dievo sisteminė struktūrinė dalis )
Pasirašo ; DIEVAS Data : 2011 m. Balandis 17 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų ( Koregavimo ) PROJEKTINIS DOKUMENTAS

Konstitucijos ( 1. Straipsnis 3. Punkto 1 - Dalis -1/6 )

3. ( P. )
Lietuvos valstybė yra Nepriklausoma Demokratinė Respublika;

3. ( P. ) - ( 1 - D. ) - " Nepriklausoma Demokratinė Respublika " - terminologijos sąvokos - sampratos, paaiškinimai;

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 5 ) - NEPRIKLAUSOMYBĖ, - konstatuoja ( reiškia ) Valstybės nepriklausomybę.

x 1. Valstybės nepriklausomybė reiškia Jos gyventojų savivaldą, kuri priklauso nuo valstybės struktūrinio pamato.

x 2. Tarptautinė VALSTYBĖS nepriklausomybė Apibrėžia - Konstatuoja tinkamus tarpvalstybinius santykius, neleidžiančius kompromituoti šalių suvereniteto ( ( kenkti ) tarpvalstybinėms struktūroms ).

x 3. Nepriklausomybė, - konstatuoja ( reiškia )valstybės laisvę ( turinčią ribines ribas ).

3. ( P. ) - ( 1 - D. - 6 ), - RESPUBLIKA ( teritorinė santvarka ).

Pasirašo: Dievo struktūrinė dalis - Vidmantas -

Paaiškinamasis Dokumentas
Suprojektuotas : ( skaitmenine logistika ).

PASIRAŠO : DIEVAS !

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !